{"total":403,"stores": [ {"name":"Oriky","web_address":" Số 11 dãy A7, KĐT Đầm Trấu, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1862.2691799381466!2d105.86470600823459!3d21.011134346501937!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abc2ffc6b6ff%3A0xf429a8f2f8cc12e4!2zQ8O0bmcgdHkgWMO0bmcgdOG6r20gc2F1IHNpbmggRGFvJ3NwYSBtYW1hIHbDoCBz4buvYSB04bqvbSB0cuG6uyBlbSBFbGVtaXMgRMaw4bujYyBLaG9hIFhhbmg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1621588278578!5m2!1sen!2s","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":" HANOI"} ] }